UAB "Euromediena" reorganizacija

Pranešimas

UAB „Euromediena“ praneša, kad yra parengtos UAB „Euromediena“ atskyrimo sąlygos.

Reorganizavimas vykdomas atskyrimo būdu, kuriuo metu nuo UAB „Euromediena“ atskiriama dalis ir atskyrimo sąlygose nurodytais dydžiais priskirtų turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų pagrindu sukuriamos naujos įmonės - UAB „Anykščių medelynas“, UAB „Pietų medelynas“, UAB „Žemaitijos medelynas“, kurios vykdys augalų dauginimo veiklą. UAB „Euromediena“ tęs augalų dauginimo veiklą Aukštaitijos regione.
Atskyrimo sąlygų projektui pritarta 2020 m. gegužės 18 d. UAB „Euromediena“ vienintelio akcininko sprendimu. Atsižvelgiant į 2020 m. gegužės 15 d. sprendime išreikštą vienintelio akcininko sutikimą, atkyrimo sąlygų vertinimas neatliekamas, vertinimo ataskaita bei rašytinė UAB „Euromediena“ direktoriaus ataskaita apie numatomą reorganizavimą (atskyrimą) nerengiamos.

Su parengtomis atskyrimo sąlygomis, po reorganizavimo tęsiančios veiklą UAB „Euromediena“ bei naujai steigiamų įmonių UAB „Anykščių medelynas“, UAB „Pietų medelynas“, UAB „Žemaitijos medelynas“ įstatais, UAB „Euromediena“ pastarųjų 3 metų metinių finansinių ataskaitų rinkiniais ir kitais atskyrimo sąlygų priedais UAB „Euromediena“ kreditoriai gali susipažinti UAB „Euromediena“ buveinėje adresu Teatro g. 8-16, LT03107 Vilnius, kiekvieną darbo dieną nuo 9 iki 15 val., suderinus apsilankymo laiką iš anksto. Atkyrimo sąlygas su priedais taip pat galima atsiųsti paspaudus šią nuorodą

https://drive.google.com/file/d/1bK2K8ENMz9dVDpOLOnXarTHg4SpATAhZ/view?usp=sharing

Vizija

Informacija ruošiama.

Skaityti daugiau

Pagrindinės veiklos kryptys

  • Hibridinių drebulių kloninių miškų / plantacijų įveisimas;
  • Klimato kaitos mažinimas;
  • Naujų augalų biotechnologijos produktų kūrimas ir įdiegimas praktikoje.
Skaityti daugiau

Reorganizacija

Informacija apie reorganizaciją

Skaityti daugiau