UAB "Euromedienos grupė" reorganizacija

Pranešimas
UAB „Euromedienos grupė“ praneša, kad yra parengtos UAB „Euromedienos grupė“ atskyrimo sąlygos.
Reorganizavimas vykdomas atskyrimo būdu, kuriuo metu nuo UAB „Euromedienos grupė“, kuri tęsia kontroliuojančių bendrovių veiklą, atskiriamos dalys ir Atskyrimo sąlygose nurodytais Akcininkų papildomais piniginiais įnašais bei priskirtų turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų pagrindu sukuriamos naujos UAB „Aukštaitijos plantacijos“, UAB „Anykščių plantacijos“, UAB „Pietų plantacijos“, UAB „Žemaitijos plantacijos“, kurios vykdys kontroliuojančių bendrovių veiklą.
Atskyrimo sąlygų projektui pritarta 2020 m. birželio 5 d. UAB „Euromediena“ vienintelio akcininko sprendimu. . Atsižvelgiant į 2020-06-01 sprendime išreikštą visuotinio akcininkų susirinkimo sutikimą, Atskyrimo sąlygų vertinimas neatliekamas, vertinimo ataskaita bei rašytinė UAB „Euromedienos grupė“ vadovo ataskaita apie numatomą reorganizavimą (atskyrimą) nerengiamos.
Su parengtomis atskyrimo sąlygomis, po reorganizavimo tęsiančios veiklą UAB „Euromedienos grupė“ bei naujai steigiamų UAB „Aukštaitijos plantacijos“, UAB „Anykščių plantacijos“, UAB „Pietų plantacijos“, UAB „Žemaitijos plantacijos“ įstatais, UAB „Euromedienos grupė“ pastarųjų 3 metų metinių finansinių ataskaitų rinkiniais ir kitais atskyrimo sąlygų priedais UAB „Euromedienos grupė“ kreditoriai gali susipažinti UAB „Euromedienos grupė“ buveinėje adresu Jogailos g. 4, Vilnius, kiekvieną darbo dieną nuo 9 iki 15 val., suderinus apsilankymo laiką iš anksto. Atskyrimo sąlygas su priedais taip pat galima atsiųsti paspaudus šią nuorodą
https://drive.google.com/file/d/18XgLW5Tc7sQzfySubTcRfzdygmZHMQzX/view?usp=sharing

Vizija

Informacija ruošiama.

Skaityti daugiau

Pagrindinės veiklos kryptys

  • Hibridinių drebulių kloninių miškų / plantacijų įveisimas;
  • Klimato kaitos mažinimas;
  • Naujų augalų biotechnologijos produktų kūrimas ir įdiegimas praktikoje.
Skaityti daugiau

Reorganizacija

Informacija apie reorganizaciją

Skaityti daugiau