Išrinkta nauja LITBIOMA vadovybė 2011-03-10


Lietuvos biomasės energetikos asociacijos „Litbioma" metiniame visuotiniame narių susirinkime išsirinko naują Valdybą, kuri  perrinko naujai kadencijai Valdybos pirmininku Remigijų Lapinską.

LITBIOMA ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas  įvyko š.m. balandžio 22 d., penktadienį, Vilniaus miškų urėdijos patalpose, adresu Smolensko g. 15, Vilnius.  Į LITBIOMA  šešių narių Valdybą išrinktas LMSA Valdybos narys ir bendrovės UAB "EUROMEDIENA" vadovas Mindaugas Šilininkas, kuris taip pat išrinktas LITBIOMos Mokslo ir biomasės išteklių sekcijos vadovu.
 
Sveikinimo žodį asociacijos visuotinio susirinkimo nariams tarė Seimo AAK pirmininkas Jonas Šimėnas, Generalinio miškų urėdo pavaduotojas Gintaras Visalga,  Pasaulio energetikos tarybos Lietuvos komiteto tarybos pirmininkas  Rymantas Juozaitis,  LMSA  pirmininkas Algis Gaižutis.« Atgal